Kurs na doradcę ADR – jak wygląda?

Kurs na doradcę ADR – jak wygląda?

Odbycie szkolenia doradcy ADR umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem ładunków niebezpiecznym, na stanowisku osoby zobowiązanej o dbanie o bezpieczeństwo przewożonych materiałów i przedmiotów przez uprawnionych do tego kierowców. Kursy ADR w Łodzi dostępne są zarówno w formie podstawowej, jak i formie doskonalącej, dzięki której możliwe jest przedłużenie ważności zaświadczenia uprawniającego do pracy na stanowisku doradcy. Kto może przystąpić do egzaminu? Co o szkoleniu powinny wiedzieć osoby chcące zostać doradcą ADR?

Szkolenie na doradcę ADR – jakie są wymagania wobec kursantów?

Głównym celem szkolenia na doradcę ADR jest przygotowanie kursanta do egzaminu końcowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik kursu otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, które upoważnia go do pracy na stanowisku doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w branży transportowej. Szkolenia skierowane są nie tylko dla osób starających się o uprawnienia, lecz także dla tych, którzy zamierzają przedłużyć ważność zaświadczenia.

Czy istnieją konkretne wymagania dla uczestników? Tak, do kursu mogą przystąpić jedynie osoby, które:

– mają ukończone 21 lat,

– posiadają wyższe wykształcenie,

– nie byłby karane za umyślne przestępstwa.

Uprawnienia przedłużane są, co 5 lat, jednak tylko wtedy, gdy doradca przestrzega wymagań kwalifikacyjnych, odbył szkolenie przedłużające ważność zaświadczenia oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie złamał żadnych przepisów ustawy o transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Kurs ADR na doradcę – jak wygląda program szkolenia?

Podczas wielogodzinnego kursu ADR, uczestnik zaznajamia się z obowiązkami i zadaniami, które w przyszłości będzie wykonywać, jako doradca oraz ze wszystkimi wytycznymi związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych przez kierowców. Szkolenie dzieli się na dwie części – ogólną i specjalistyczną. Program kursu obejmuje:

– dokumentację,

– ćwiczenia,

– rozładunek, załadunek oraz manipulację przewożonym towarem,

– budowę i użytkowanie opakowań,

– ogólne zasady oznakowywania,

– szkolenie kierowców,

– przewóz ładunków w cysternach,

– ratownictwo techniczno-chemiczne.

Kursant zapoznaje się również z:

– obowiązkami kierowców,

– odpowiedzialnością za naruszenie przepisów związanych z transportem ładunków niebezpiecznych i szkodami poniesionymi w ten sposób,

– warunkami przewozu materiałów niebezpiecznych,

– przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i w Europie,

– grupami materiałów sklasyfikowanymi, jako groźne,

– przepisami transportu drogowego,

– ewentualnymi zagrożeniami środowiska oraz ludzi wynikającymi z przewozu przedmiotów niebezpiecznych.

Dodaj komentarz